ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΤ.ΚΩΝ. ΔΑΒΑΚΗ 10 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 18233
ΤΗΛ. 2104815625 - ΤΗΛ. & ΦΑΞ 2104824562

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
68ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 34100
TΗΛ.: 22620-73080 · FΑΧ: 22620-73081

www.ergo-pack.gr · ergo-pack@otenet.gr

Η Εταιρία

 

Η εταιρεία ΕΡΓΟ ΠΑΚ ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 2006 και μέχρι σήμερα κατέχει σημαντική θέση στη συλλογή, διαχείριση και εμπορία βιομηχανικών συσκευασιών. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση μεταχειρισμένων βιομηχανικών συσκευασιών όπως
 
  • μεταλλικά βαρέλια 200lt,
  • πλαστικά βαρέλια όλων των τύπων,
  • παλετοδεξαμενές (IBCs) 600& 1000lt
  • ξύλινες παλέτες όλων των τύπων και
  • δοχεία πλαστικά διαφόρων ειδών.
 
Η εταιρεία επενδύοντας συνεχώς στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η ΕΕ και η χώρα μας, πραγματοποίησε μια σημαντική επένδυση στη Βιομηχανική Ζώνη της Ριτσώνας μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Το 2008 σε έκταση 7.000τμ δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται ολοκληρωμένα και συνολικά η διαχείριση, αναμόρφωση και αξιοποίηση μεταχειρισμένων βιομηχανικών συσκευασιών.
 
Η εταιρεία αποτελώντας μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης των βιομηχανικών συσκευασιών, διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες για τη συλλογή μεταφορά και διαχείριση των ΜΗ επικίνδυνων συσκευασιών με κωδ. ΕΚΑ 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, είναι ενταγμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη επικίνδυνων Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α με Αρ. 204 και επίσης αποτελεί συλλέκτη Εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως το ΚΕΠΕΔ.
 
Η ΕΡΓΟ ΠΑΚ καινοτομώντας στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών αποτελεί αδειοδοτημένο τελικό αποδέκτη βιομηχανικών συσκευασιών που περιέχουν κατάλοιπα υλικών που κατατάσσονται στα επικίνδυνα υλικά και φέρουν ΚΩΔ ΕΚΑ 15 01 10*. Για τη συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων συσκευασιών προς την εγκατάσταση η εταιρεία μας έχει συμβληθεί με αδειοδοτημένη από το Υ.ΠΕ.Κ.Α εταιρεία Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών η οποία και εκδίδει όλα τα απαιτούμενα Δελτία Αναγνώρισης Επικινδύνων προς τον παραγωγό.
 
Η συνεργασία με την ΕΡΓΟ ΠΑΚ εξασφαλίζει όλους τους παραγωγούς αποβλήτων βιομηχανικών συσκευασιών για την νόμιμη, περιβαλλοντικά βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση όλων συσκευασιών που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της.